Conformitate
  • OCN Start Credit SRL își desfășoară activitatea în conformitate prevederile legii nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

  • OCN Start Credit SRL desfășoară cu titlu profesionist activitatea de creditare nebancară și este înregistrată în registrul OCN cu numărul 141 la 22.04.2019.

  • OCN Start Credit SRL furnizează informații/verifică informații privind istoria de credit a clienților în conformitate cu legea care reglementează activitatea Birourilor Istoriei de Credit

  • OCN Start Credit SRL respectă prevederile legilor cu privire la Protecția Consumatorului, Protecția Datelor cu Caracter Personal operator înregistrat cu nr. 0002407, și alte norme juridice ale RM.

  • Managementul OCN Start Credit SRL investește în instruirea permanentă a angajaților, în tehnologii moderne, pentru a putea oferi Clienților protecție, siguranță și corectitudine.

Anexăm Extrasul din Registru OCN.Feedback